Type

 

service-view

6 record(s)

 

Type of resources

Available actions

INSPIRE themes

Keywords

Contact for the resource

Provided by

Years

Formats

Service types

From 1 - 6 / 6
  • View Service for Icelandic Addresses for ELF and INSPIRE.

  • View Service for Icelandic Cadastral parcels for ELF and INSPIRE.

  • View Service for Icelandic Buildings (Reykjavik) for ELF and INSPIRE.

  • Í vefsjánni er hægt nálgast upplýsingar um framkvæmdir sem falla undir flokk C í lögum um mat á umhverfisáhrifum. Birtar eru upplýsingar um framkvæmdir sem sveitarfélögin hafa tekið ákvarðanir um hvort skuli undirgangast umhverfismat. Í þeim tilvikum sem framkvæmdir í flokki C eru innan öryggis- og varnasvæða eða utan netlaga er það í verkahring Skipulagsstofnunar að taka slíkar ákvarðanir.

  • Categories  

    Kortasjáin er þróuð af starfmönnum Veðurstofunnar og er afrakstur samstarfs sérfræðinga í landupplýsingakerfum, ofanflóðamálum og tölvurekstri. Fyrsta útgáfa kortasjárinnar var opnuð í október 2012. Hún er enn á tilraunastigi en áætlanir eru um að bæta hana og þróa frekar. Í því umhverfi sem Veðurstofan starfar er lögð rík áhersla á miðlun hverskonar upplýsinga. Framþróun í upplýsingamiðlun er ör og í þessari viðbót við starfsemina endurspeglast sú viðleitni stofnunarinnar að rækja þjónustu- og öryggishlutverk sitt. Á meðal þeirra gagna sem nálgast má í kortasjánni má nefna upplýsingar um þekkt snjóflóð, hættumat, rýmingarreiti og upplýsingar um veður og snjóalög.

  • Vegasjáin er kortasjá Vegagerðarinnar. Þar er miðlað ýmsum upplýsingum úr landupplýsingakerfi Vegagerðarinnar. Vegasjáin inniheldur m.a. vegakerfið með upplýsingum um vegnúmer og yfirborð, rauntíma upplýsingar frá: veðurstöðvum, vefmyndavélum og umferðarteljurum.