From 1 - 10 / 14
 • Categories  

  View Service for Icelandic Addresses for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  View Service for Icelandic Buildings (Reykjavik) for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  Direct Access Download Service. Icelandic Buildings (Reykjavik) for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  Direct Access Download Service. Icelandic Addresses for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  Landupplýsingagögn Umhverfisstofnunar

 • Categories  

  Direct Access Download Service. Icelandic Addresses for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  Icelandic Degree WFS Download services for ELF / INSPIRE data: Administrative Units (AU) Elevation (EL) Geographical Names (GN) Hydrography (HY) Land Cover (LC) Protected Sites (PS) Transport Networks (TN)

 • Categories  

  View Service for Icelandic Cadastral parcels for ELF and INSPIRE.

 • Categories  

  Fyrirtækið Omniscale þróar vef hugbúnaðarlausnir byggðar á opnum hugbúnaði. Kortaþjónusturnar veita aðgang að efni sem nær yfir alla jörðina og byggja á Open Street Map. Gögnin eru í stöðugri uppfærslu og því eru allar breytingar sýnilegar um leið og þær eiga sér stað á OpenStreetMap. Í Landupplýsingagátt eru birt fjögur lög: Mannvirki, Merkingar, Vegir og Áhugaverðir staðir (ath. að merkingar í laginu Áhugaverðir staðir sjást bara þegar gögnin eru í mesta aðdrætti.) Omniscale develops web applications and software solutions based on open source. The map services provides worldwide coverage based on OpenStreetMap. The data is updated live and all changes to OpenStreetMap are immediately available. The icelandic geoportal uses four OpenStreetMap layers: Buildings, Labels, Roads and Point of Interest (note that Points of Interest can only be seen at the highest zoom level.)

 • Categories  

  Íslensk sjókort eru gefin út í þremur megin kortaseríum. Hafna- og aðsiglingakort eru 50 talsins, 45 hafnakort og 5 aðsiglingakort. Hafnakort eru mælikvarða 1:10.000. Aðsiglingakortin eru í mælikvörðum á bilinu 1:35000 til 1:50000. Strandsiglingakort í mælikvarða 1:100.000 eru 17 og yfirsiglingakort í mælikvarða 1:300.000 eru 6. Þrjú yfirlitskort eru í mælikvörðum einn á móti milljón og minni. Skrá yfir sjókort er á vef Landhelgisgæslunnar. http://www.lhg.is/media/sjomaelingar_islands/Kortaskra_2019_010719-3.pdf Sjókortin sem hér eru birt hafa ekki verið leiðrétt samkvæmt Tilkynningum til sjófarenda. Undantekning frá því eru sjókort í mælikvarða 1:10000 gefin eru út og prentuð eru á blaðstærð A3. Kortin sem þetta á við eru stjörnumerkt [*] í kortaskránni. Sjókortin í vefþjónustunni eru rastamyndir af útgefnum sjókortum eins og eins og staðan er á útgáfunni á miðju ári 2019. Skrá yfir sjókort í gildi (og tilkynningar til sjófarenda) er í skjalinu „Listi yfir íslensk sjókort og leiðréttingar á þeim“ á vef Landhelgisgæslunnar. Slóðin er: http://www.lhg.is/starfsemi/sjomaelingasvid/tts/uppsafnadar-tilkynningar/ Rammi og bauganet tekið burt Við gerð rastamyndanna var rammi sjókorts fjarlægður, textaupplýsingar í ramma utan kortflatar og bauganet á kortfleti. Þá voru textaupplýsingar inn á kortfletinum teknar í burtu þar sem að þær voru óþarfar samhengisins vegna. Tákn og skammstafanir á sjókortum eru samræmd á alþjóðavísu (INT1). Tákn og skammstafanir í íslenskum sjókortum eru skýrð í samnefndu riti. Það er aðgengilegt á vef Landhelgisgæslunnar. Dýpi er miðað við meðalstórstraumsfjöru. Dýpi og hæðir eru í metrum. Dýpi að 21 metra er gefið í metrum og desímetrum. Frá 21 til 31 er dýpið á hálfum metra. Frá 32 m er dýpi í heilum metrum.