From 1 - 10 / 15
 • Categories  

  IS: Í Kortasjá Náttúrufræðistofnunar er meðal annars hægt að velja kort með örnefnum, loftmyndir, atlaskort eða AMS kort. Þá er þar að finna sveitarfélagakort með upplýsingum um stærð sveitarfélaga og íbúarfjölda, þekju með CORINE landflokkun sem sýnir til dæmis mólendi eða mýrlendi og gamlar ljósmyndir danskra landmælingamanna sem og gamlar bæjarteikningar. EN: Kortasjá from Institute of Nature Research is a simple and reactive map where the user can view placenames, protected areas, Corine classification, roads, height points, buildings, boundaries of municipalities, and more.

 • Categories  

  The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) is the biodiversity working group of the Arctic Council. The CAFF Kortasjá represents data from CAFF and from their GeoCatalog (https://geo.abds.is/) More info on their website https://www.caff.is/

 • Categories  

  IS: Í korstjánni er hægt að skoða hæðarlíkan af Íslandi og hlaða því niður. en: The Digital Elevation Model (DEM) Map from Náttúrufræðistofnun allows to view and download the DEM, find its derivative like slope and orientation and much more. ÍslandsDEM refers to "Digital Elevation Model (DEM) of Iceland" in English. A DEM is a digital representation of the Earth's surface topography, typically represented as a grid of elevation values. It provides information about the height or elevation of the terrain across a specific area, allowing for the creation of detailed three-dimensional representations of the landscape. DEM data is widely used in various applications, including geographic information systems (GIS), environmental modeling, land use planning, engineering design, and natural resource management. It can be used to analyze terrain characteristics, calculate slope and aspect, identify drainage patterns, model water flow, and assess landscape suitability for various purposes.

 • Categories  

  [IS] Í Rammasjá er hægt að skoða gögn sem tengjast áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, þ.e.a.s. Rammaáætlun. [EN] The Master Plan for Nature Protection and Energy Utilization Map

 • Categories  

  Loftmyndasjáin er vefsjá með sögulegum loftmyndum og er byggð á loftmyndasafni Náttúrufræðistofnunar sem nær rúmlega 80 ár aftur í tímann. Vefsjáin var hönnuð hjá Landmælingum Íslands í samstarfi við Jarðvísindastofnun HÍ og Fjarkönnunarmiðstöð HÍ. Loftmyndunum sem finna má í vefsjánni (https://www.lmi.is/is/landupplysingar/fjarkonnun/loftmyndasafn) hefur verið safnað úr flugvél, þær skannaðar og breytt í kort. Vefsjáin gefur því fólki færi á að stökkva upp í nokkurs konar ferðatímavél yfir Íslandi og skoða þær breytingar sem orðið hafa á landslagi, t.d. af völdum eldgosa, hopunar jökla eða útbreiðslu plantna, og í þéttbýli síðustu 80 árin. Loftmyndasjáin nýtist við kennslu, rannsóknir og sögu auk þess að svala almennri forvitni. Aðgangur að vefsjánni er öllum opinn og án gjaldtöku.

 • Categories  

  IS: Í Örnefnasjá er hægt að skoða örnefni af öllu Íslandi. EN: Örnefnasjá, in english Geographical Names Map, is a map from Institute of Nature Research where all place names are collected, including places and natural objects in Iceland.

 • Categories  

  Vefkort sem sýnir mörk landshluta og sveitarfélaga. Mörk sveitarfélaga á Íslandi hafa tekið miklum breytingum á sl. 120 árum. Náttúrufræðistofnun hafa skrásett þessar breytingar og hægt er að sjá þær í Sveitarfélagasjá. Þar er hægt að skoða stöðu sveitarfélaganna frá 1904, sem eru elstu heimildir sem LMÍ hefur.

 • Categories  

  Upplýsingar teknar úr upplýsingum sem fylgja þjónustukortinu: "Gerð þjónustukortsins varð tillaga í byggðaáætlun 2018-2024 og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið fól Byggðastofnun framkvæmdina sem hófst á fyrri hluta árs 2018. Ljóst var frá upphafi að stöðugt þyrfti að uppfæra gögn á kortasjá, annars úreldist hún hratt því þjónusta og staðsetning þjónustu breytist sífellt. Upplýsingar eru þannig meginviðfangsefnið, undirstaða og innihald kortsins, og vinna við þjónustukortið hefur því mjög snúist um að fá stofnanir til þess að skrá upplýsingar sem þær varða á samræmdan hátt þannig að þær mætti lesa inn á kort og uppfæra á sjálfvirkan hátt. Þegar gagnaöflun fyrir þjónustukortið lauk (2020) tóku við stöðugar uppfærslur á kortagögnum því þjónusta breytist, færist til, nýir þjónustuþættir bætast við og aðrir hætta. Í þessu ljósi er gott og virkt samstarf við fólk, fyrirtæki og stofnanir eftirsóknarvert. Byggðastofnun leitar því eftir því að fái ábendingar, athugasemdir og leiðréttingar við kortið. Þetta má gera með því að smella á flipann Athugasemdir. Við vinnslu kortsins hefur fram til þessa verið keypt ráðgjöf og gögn af Landmælingum Íslands, Alta ráðgjafarfyrritæki, Capacent og Creditinfo auk Þjóðskrár, Hagstofunnar og Ríkisskattstjóra."

 • Categories  

  IS: Í kortasjá Vatnajökulsþjóðgarðs er hægt að skoða mörk Vatnajökulsþjóðgarðs, upplýsingar um skála, innviði, svæði þar sem takmarkanir eru og margt fleira. Upplýsingar um þjóðgarðinn má finna hér: https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/ EN: The map of Vatnajökull National Park provides comprehensive information on park boundaries, local infrastructure such as huts, natural features, and areas with restrictions. For more information, visit https://www.vatnajokulsthjodgardur.is/

 • Categories  

  [IS] Hægt er að skoða landupplýsingar fjölmargra stofnana í Landupplýsingagátt. Um er að ræða staðtengd gögn/kort, svo sem hæðargögn, ýmis mörk, landnotkun, örnefni, loftmyndir og fleira. Lýsigögn eru skráð um öll gögn í gáttinni og geta notendur, t.d. stjórnvöld, fyrirtæki og almenningur, fengið upplýsingar um gögnin og aðgengi að þeim og notað gögnin t.d. í tengslum við skipulagsmál, landnýtingu, náttúruauðlindastjórnun, innviðaþróun, umhverfismál og rannsóknir. Bætt aðgengi að landupplýsingum styður við upplýsta ákvarðanatöku í tengslum við skipulagsmál og áhrif á umhverfið svo eitthvað sé nefnt. Landupplýsingagáttin er starfrækt í samræmi við lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar frá árinu 2011. Þar kemur fram að opinberum aðilum beri að miðla stafrænum landupplýsingum á samræmdan hátt og að stofnanir eigi að veita aðgang að niðurhals- og skoðunarþjónustum. Tilgangurinn með starfrækslu Landupplýsingagáttar er einmitt að bæta aðgengi að staðtengdum gögnum og upplýsingum um þau (lýsigögn), ásamt því að gera gögnin aðgengileg í gegnum niðurhals- og skoðunarþjónustur. [EN] Landupplýsingagátt is a term used by Institute of Nature Research. It is a geoportal, an online platform provided by Náttúrufræðistofnun that serves as a central hub for accessing geospatial information data in Iceland. Landupplýsingagátt offers a wide range of geospatial datasets and maps, including topographic maps, cadastral information, elevation data, aerial imagery and more. Users, such as government agencies, researchers, businesses and the public, can view datasets through the portal for various purposes, such as urban planning, land management, natural resource management, infrastructure development, environmental monitoring and research. Through Landupplýsingagátt, users can search for and view geospatial data, as well as access metadata and download datasets in different formats. The platform promotes transparency, accessibility, and collaboration in the use of geospatial information, supporting informed decision-making and sustainable development in Iceland. Overall, the Landupplýsingagátt plays a crucial role in facilitating the sharing and dissemination of geospatial information, contributing to effective land administration and management in Iceland. Landupplýsingagátt was developed in accordance with the law on the basic structure for digital geospatial information since 2011. It states that public bodies must share digital geospatial information in a uniform manner and that organizations must provide access to download and inspection services. The purpose of operating the Land Information Portal is precisely to improve access to location-related data and information about them (metadata), as well as to make the data available through download and viewing services.