Contact for the resource

Landmælingar Íslands

84 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
status
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 84
 • Categories  

  Samsettar og uppréttar sögulegar loftmyndir af Íslandi. Unnið er að því að staðsetja loftmyndir frá 1974 og 1994 – 2000 úr loftmyndasafni Landmælinga Íslands (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/d2323e18-ab9f-495d-8a4e-58c2a5fb096e ). Myndirnar eru birtar jafnóðum og búið er að staðsetja þær en ætlunin er að staðsetja eldri myndir síðar. Svæði af myndum sem teknar voru í sama flugi og úr sömu flughæð eru sett saman. Upplausn myndanna er yfirleitt 50 cm. Búið er að vinna myndirnar með sjálfvirkum aðferðum. Ákveðnar staðsetningar eru valdar af gervitunglamyndum (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/e542c260-6431-48a5-8065-93350b8cb3a1) og stilltar af á ÍslandsDEM landhæðalíkaninu (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/e6712430-a63c-4ae5-9158-c89d16da6361 ). Gerð eru nákvæm landhæðalíkön úr sögulegu loftmyndunum þar sem hæðarnákvæmni er yfirleitt innan við 1 m. Líkönin eru síðan notuð til að staðsetja loftmyndirnar. Áætluð staðsetningarnákvæmni myndanna er minna en 2 m. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- This repository includes orthorectified and mosaicked historical aerial images from all over Iceland. The datasets are created from historical aerial images on film from the years 1974, 1994 - 2000 from the aerial photograph collection of the NLSI (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/d2323e18-ab9f-495d-8a4e-58c2a5fb096e). Each mosaic is created from images taken on the same day at approximately the same height. The resolution of the mosaics is usually 50 cm. The historical photographs have been processed using automated methods of detection of points of interest (control points?) using the Maxar mosaic (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/e542c260-6431-48a5-8065-93350b8cb3a1)) followed by a refined correction of the cameras using the IslandsDEM (https://gatt.lmi.is/geonetwork/srv/ice/catalog.search#/metadata/e6712430-a63c-4ae5-9158-c89d16da6361) as reference. For each block of historical photographs, an accurate Digital Elevation Model (DEM) is created (where the vertical accuracy is typically better than 1 m), which is used to orthorectify the aerial photographs. The estimated horizontal accuracy of the orthorectified aerial imagery is better than 2 meters.

 • Categories  

  Þann 16. mars 2011 gáfu Landmælingar Íslands út í fyrsta sinn sameiginlegt hæðarkerfi fyrir Ísland. Kerfið er kallað Landshæðarkerfi Íslands og er viðmiðunin ISH2004. Tilkoma sameiginlegs hæðarkerfis markaði stór tímamót í sögu landmælinga á Íslandi. Á sama hátt og viðmiðunin ISN93 skapaði grundvöll fyrir alla til að vinna í sama hnitakerfi mun ISH2004 skapa grundvöll fyrir alla til að vinna í sama hæðarkerfi. Eitt samræmt hæðarkerfi er mikilvægt fyrir ýmsar framkvæmdir s.s. vegagerð og jarðgangnagerð og á ýmsum sviðum umhverfisvöktunar, skipulags og áætlanagerðar. Auk þess munu gögnin nýtast við rannsóknir á jarðskorpuhreyfingum eða breytingum á yfirborði sjávar. Mælingar á Landshæðarkerfinu eru standa ennþá yfir og frá fyrstu útgáfu þess árið 2011 hafa bæst við eftirfarandi línur hallamælilínur. • Flókalundur-Bolungavík • Reykjavík-Keflavík • Endurmæling á Suðurlandi vegna jarðskjálftans 2008 • Hellisheiði • Reykjanesbraut-Grindavík • Þjóðvegur 1-Akranes • Kjölur Niðurstöður nýrra mælinga verður bætt inn í þetta gagnasett um leið og þær liggja fyrir.

 • Categories  

  Íslensk útgáfa er í vinnslu. This dataset encapsulates a detailed inventory of power plant proposals submitted to Orkustofnun as part of an ongoing energy development project. It encompasses an array of power plant options including wind, geothermal, and hydro energy facilities. The data is meticulously compiled from submitted reports and supplementary data provided by developers to Orkustofnun. It features essential attributes such as the construction area, impact zones represented by buffer rings, and specific details like wind turbine configurations for wind energy proposals. Each entry in the dataset corresponds to a power plant proposal and includes attributes like Ramma ID number, name, developer, estimated power, energy type, efficiency class, URL link to the report, date of application, source of vectorization, and the current status of the proposal (e.g., under consideration, submitted/defined). The main information layer mirrors the structured table presented on the Orkustofnun website, ensuring a coherent and systematic presentation of data for thorough evaluation and public discourse. The data will be soon available as WMS service.

 • Categories  

  Íslenskur texti er í vinnslu. This raster dataset is a visibility analysis of several wind turbine projects across Iceland which are a part of the fifth phase of the master plan (Rammaáætlun http://www.ramma.is/). The area analysed is a 45 km buffer zone around each wind turbine project. The cutout areas in the 45 km buffer have no visibility due to visual obstruction. The red colour represents high visibility, fading into yellow, with the green colour representing low visibility of the wind turbines. Zones of theoretical visibility have been classified as near (0-2km), intermediate (2-15km) and remote zone (>15km) which are represented in the colour grading. It should be considered that atmospheric conditions, lighting, shading and more affect visibility and detectability. The perception of the wind projects in the green zone will be more fading in the landscape without direct detection, while in the red coloured zone the wind turbine is a prominent element in the landscape. For further information consider reading the respective chapter in the project report or check out further tools like the Ramma 3D map. As a digital elevation model the 10x10 m resolution ÍslandsDEM is used which sets the dataset pixel resolution to 10x10 m. An average viewer height of 1.75 m is assumed, while the wind turbine heights vary between 150 m and 200 m depending on project sites. The maximal height of the wind turbine is considered, meaning to the upper blade tip. See more information in the table on the side. The curvature of the earth is considered in the simulation and a default atmospheric refraction of 0.13 is assumed.

 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur í samræmi við INSPIRE tilskipunina og grunngerð landupplýsinga

 • Categories  

  Average near-Up crustal velocities between summer 2015 and summer 2018. These velocities indicate velocities in the Up direction. However, they could be slightly influence by velocities along the East and North directions and are therefore called near-Up. Near-Up velocities were derived by decomposing the line-of-sight velocities of six Sentinel-1 interferometric time-series covering Iceland. These time-series used a single master approach and Sentinel-1 images from the following summers (mid-June to end of September): 2015, 2016, 2017, and 2018. The near-Up velocity grid has a 50 m resolution.

 • Categories  

  Skoðunarþjónustur í samræmi við INSPIRE tilskipunina og lög um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar

 • Categories  

  Í markalaginu eru ýmis mörk lands og eru þetta allt flákalög og þau sýna eftirfarandi: skiptingu landsins eftir sveitarfélögum, skiptingu landsins eftir umdæmi sýslumanna, lögregluumdæmi og skiptingu landsins í dómstóla í héraði.

 • Categories  

  Strandlínulagið inniheldur bæði línu- og flákalag og er strandlína landsins sýnd auk eyja og skerja.Í fitjuklasanum is50v_strandlina_linur er strandlína landsins, eyja og skerja sýnd. Hægt er að sjá hvort línan tilheyrir eyjum eða skerjum. Í laginu is50v_strandlina_flakar er strandlína landsins, eyja og skerjar sýnd.

 • Categories  

  IS: Í Kortasjá Landmælinga Íslands er meðal annars hægt að velja kort með örnefnum, loftmyndir, atlaskort eða AMS kort. Þá er þar að finna sveitarfélagakort með upplýsingum um stærð sveitarfélaga og íbúarfjölda, þekju með CORINE landflokkun sem sýnir til dæmis mólendi eða mýrlendi og gamlar ljósmyndir danskra landmælingamanna sem og gamlar bæjarteikningar. EN: Kortasjá from National Land Survey of Iceland is a simple and reactive map where the user can view placenames, protected areas, Corine classification, roads, height points, buildings, boundaries of municipalities, and more.