From 1 - 10 / 17
 • Categories  

  Loftmyndasjáin er vefsjá með sögulegum loftmyndum og er byggð á loftmyndasafni Landmælinga Íslands sem nær rúmlega 80 ár aftur í tímann. Vefsjáin var hönnuð hjá Landmælingum Íslands í samstarfi við Jarðvísindastofnun HÍ og Fjarkönnunarmiðstöð HÍ. Loftmyndunum sem finna má í vefsjánni (https://www.lmi.is/is/landupplysingar/fjarkonnun/loftmyndasafn) hefur verið safnað úr flugvél, þær skannaðar og breytt í kort. Vefsjáin gefur því fólki færi á að stökkva upp í nokkurs konar ferðatímavél yfir Íslandi og skoða þær breytingar sem orðið hafa á landslagi, t.d. af völdum eldgosa, hopunar jökla eða útbreiðslu plantna, og í þéttbýli síðustu 80 árin. Loftmyndasjáin nýtist við kennslu, rannsóknir og sögu auk þess að svala almennri forvitni. Aðgangur að vefsjánni er öllum opinn og án gjaldtöku.

 • Categories  

  IS: Í Kortasjá Landmælinga Íslands er meðal annars hægt að velja kort með örnefnum, loftmyndir, atlaskort eða AMS kort. Þá er þar að finna sveitarfélagakort með upplýsingum um stærð sveitarfélaga og íbúarfjölda, þekju með CORINE landflokkun sem sýnir til dæmis mólendi eða mýrlendi og gamlar ljósmyndir danskra landmælingamanna sem og gamlar bæjarteikningar. EN: Kortasjá from National Land Survey of Iceland is a simple and reactive map where the user can view placenames, protected areas, Corine classification, roads, height points, buildings, boundaries of municipalities, and more.

 • Categories  

  IS: Í korstjánni er hægt að skoða hæðarlíkan af Íslandi og hlaða því niður. en: The Digital Elevation Model (DEM) Map from Landmælingar Íslands allows to view and download the DEM, find its derivative like slope and orientation and much more. ÍslandsDEM refers to "Digital Elevation Model (DEM) of Iceland" in English. A DEM is a digital representation of the Earth's surface topography, typically represented as a grid of elevation values. It provides information about the height or elevation of the terrain across a specific area, allowing for the creation of detailed three-dimensional representations of the landscape. DEM data is widely used in various applications, including geographic information systems (GIS), environmental modeling, land use planning, engineering design, and natural resource management. It can be used to analyze terrain characteristics, calculate slope and aspect, identify drainage patterns, model water flow, and assess landscape suitability for various purposes.

 • Categories  

  The Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) is the biodiversity working group of the Arctic Council. The CAFF Kortasjá represents data from CAFF and from their GeoCatalog (https://geo.abds.is/) More info on their website https://www.caff.is/

 • Categories  

  IS: Í Minjavefsjánni er að finna upplýsingar um menningarminjar á Íslandi. EN: Minjavefsjá - Cultural and Archeological Heritage Map serves as a digital platform for accessing and exploring cultural heritage information and resources related to Iceland's history, archaeology, architecture, art, folklore, and other aspects of cultural heritage. It provides a valuable tool to disseminate information and location of protected archeological sites, preserved historical houses, archeological monuments, location of current archeological research and operations and much more.

 • Categories  

  [IS] Í Rammasjá er hægt að skoða gögn sem tengjast áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða, þ.e.a.s. Rammaáætlun. [EN] The Master Plan for Nature Protection and Energy Utilization Map

 • Categories  

  Kortasjá fyrir póstnúmer á Íslandi frá Byggðastofnun. Landmælingar Íslands halda utana um vefsjánna. Byggðastofnun starfrækir aðra kortasjá þar sem önnur og mun fleiri gögn eru birt: https://thjonustukort.is/

 • Categories  

  Upplýsingar teknar úr upplýsingum sem fylgja þjónustukortinu: "Gerð þjónustukortsins varð tillaga í byggðaáætlun 2018-2024 og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið fól Byggðastofnun framkvæmdina sem hófst á fyrri hluta árs 2018. Ljóst var frá upphafi að stöðugt þyrfti að uppfæra gögn á kortasjá, annars úreldist hún hratt því þjónusta og staðsetning þjónustu breytist sífellt. Upplýsingar eru þannig meginviðfangsefnið, undirstaða og innihald kortsins, og vinna við þjónustukortið hefur því mjög snúist um að fá stofnanir til þess að skrá upplýsingar sem þær varða á samræmdan hátt þannig að þær mætti lesa inn á kort og uppfæra á sjálfvirkan hátt. Þegar gagnaöflun fyrir þjónustukortið lauk (2020) tóku við stöðugar uppfærslur á kortagögnum því þjónusta breytist, færist til, nýir þjónustuþættir bætast við og aðrir hætta. Í þessu ljósi er gott og virkt samstarf við fólk, fyrirtæki og stofnanir eftirsóknarvert. Byggðastofnun leitar því eftir því að fái ábendingar, athugasemdir og leiðréttingar við kortið. Þetta má gera með því að smella á flipann Athugasemdir. Við vinnslu kortsins hefur fram til þessa verið keypt ráðgjöf og gögn af Landmælingum Íslands, Alta ráðgjafarfyrritæki, Capacent og Creditinfo auk Þjóðskrár, Hagstofunnar og Ríkisskattstjóra."

 • Categories  

  Vefkort sem sýnir mörk landshluta og sveitarfélaga. Mörk sveitarfélaga á Íslandi hafa tekið miklum breytingum á sl. 120 árum. Landmælingar Íslands hafa skrásett þessar breytingar og hægt er að sjá þær í Sveitarfélagasjá. Þar er hægt að skoða stöðu sveitarfélaganna frá 1904, sem eru elstu heimildir sem LMÍ hefur.

 • Categories  

  [IS] Uppspretta upplýsinga um vatnamál á Íslandi. Markmiðið með vefsjánni er að veita aðgengi að upplýsingum um vatn og stjórn vatnamála á einfaldan, aðgengilegan og skilvirkan hátt. Meðal upplýsinga sem hægt er að nálgast er til dæmis ástand vatns, umhverfismarkmið, álag og aðgerðir til að bæta ástandið sé þess þörf. Upplýsingarnar er hægt að nálgast ýmist í gegnum yfirlitssíður og/eða gagnvirk kort. Undir hlekknum Upplýsingar, hér til hliðar, er að finna útskýringar á helstu hugtökum sem notuð eru við stjórn vatnamála á Íslandi. Undir hlekknum Tenglar, hér til hliðar, er einnig að finna notendahandbók sem inniheldur nánari leiðbeiningar og gagnlegar upplýsingar um notkun vefsjárinnar. Fleiri upplýsingar: https://vatnavefsja.vedur.is/ [EN] A source of information about water in Iceland. The goal is to provide easy and fast access to data in different formats. Here you can find what the status of water and the water framework directive is (environmental condition, environmental goals, measures, pressures etc.) and get out data in different formats (fact sheets and maps). Under the Information section you will find explanations of the most important terms used in water management in Iceland. Under the links section you will find a user manual with further instructions and examples on how to use the application. More information: https://vatnavefsja.vedur.is/