From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    The Geonetwork Catalog of the Arctic Biodiversity Data Service (ABDS) https://abds.is/ is an integral component of the Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF) initiative https://www.caff.is/. CAFF is a working group of the Arctic Council dedicated to addressing the conservation challenges facing Arctic biodiversity and promoting sustainable management practices in the region. As part of CAFF's mandate, the ABDS aims to provide a comprehensive and accessible repository of biodiversity-related data and information specific to the Arctic. The Geonetwork Catalog within ABDS serves as a centralized platform for discovering, accessing, and sharing geospatial datasets relevant to Arctic biodiversity conservation and management. It hosts a diverse range of spatial data layers, including species distribution maps, habitat classifications, ecosystem assessments, land cover maps, and more. These datasets are sourced from various contributors, including scientific research projects, monitoring programs, government agencies, indigenous knowledge holders, and non-governmental organizations. Hereafter you can find the WMS, WFS and GeoNetwork connections.

  • Categories  

    Nytjaland er verkefni sem miðaði að því að kortleggja yfirborð landsins á grunni þess hversu gróskumikið það væri. Flokkunin var unnin með fjarkönnunaraðferðum með Landsat 7 og SPOT 5 gervitunglamyndum. Yfirborðsflokkarnir 12 eru: Graslendi, ríkt mólendi, ræktað land, Rýrt mólendi, skógur og kjarrlendi, moslendi, hálfdeigja, votlendi, hálfgróið land, líttgróið land, straum- og stöðuvötn, jöklar og fannir og óflokkað, eyjar/sker Verkefnið var unnið frá árunum 1999-2007. Var þá búið að gera yfirborðsflokkun á um 70% landsins í 12 flokka og 30% af yfirborðinu í 6 flokka. Á kortinu Nytjaland_1 hafa gögnin úr 6 flokka flokkuninni verið aðlöguð að 12 flokka flokkunninni. Flokkurinn sem dekkaði gróið land í 6 flokka flokkunninni var allur sameinaður floknum rýrt mólendi í 12 flokka flokkunninni. Upplýsingum frá Skógrækt ríkisins (2013) um skóga var bætt inn í flokkuðu gögnin. Flokkurinn ræktað land var uppfærður samkvæmt korti af ræktuðu landi sem hnitað var inn af gervitunglamyndum. Ár og vötn, jöklar, fannir og strandlína var aðlagað að vatnafarsgrunni LMÍ (2013). Rastagrunnurinn er í mælikvarðanum 1:30.000.