Format

http://lbhi.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=227b358de2ec4738b9d51c8e86457c0d

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Formats
From 1 - 1 / 1
  • Categories  

    Nytjaland er verkefni sem miðaði að því að kortleggja yfirborð landsins, m.t.t. hversu grósku mikið það væri. Flokkunun var unnin með fjarkönnunaraðferðum á grunni Landsat 7 og SPOT 5 gervitunglamynda. Verkefnið var unnið á árunum 1999-2007. Var þá búið að gera yfirborðsflokkun á um 70% landsins í 12 flokka og 30% af yfirborðinu í 6 flokka. Nytjaland_N8 er einfölduð mynd af Nytjalandsgögnunum þar sem 12 flokka gögnin hafa verið aðlöguð að 6 flokka gögnunum. Flokkarnir graslendi, mólendi, rýrt mólendi og mosi (úr 12 flokka gögnunum) voru sameinaðir í einn flokk „Graslendi“. Inn í flokkuðu myndina Nytjaland_N8 hefur verið bætt gögnum Skógræktar ríkisins (2013) um "Náttúrulegt birkilendi“ og „Ræktaðan skóg". Flokkurinn ræktað land var hnitaður inn af gervitunglamyndum og var settur í rastagrunninn. Ár, vötn, jöklar og strandlína var samræmt vatnafarsgrunni LMÍ 2013. Viðmiðunarmælikvarði 1:30000