From 1 - 5 / 5
  • Staðir sem nefndir eru í Íslendingasögum

  • Staðir sem hafa fengið styrki úr Framkvæmdasjóði ferðamannastaða.

  • Upplýsingar um staði sem eru áhugverðir viðkomustaðir vegna sérstöðu í náttúrufari eða menningararfi. Staðirnir hafa verið metnir af heimafólki með tilliti til mögulegs aðdráttarafls fyrir ferðafólk. Gögnin eru fyrst og fremst ætluð til stefnumótunar og skipulagsvinnu innan ferðaþjónustu og hjá sveitarfélögum. Verkefnið er í vinnslu og ekki hægt að líta þannig á að um tæmandi yfilit sé að ræða um alla mögulega eða áhugaverða viðkomustaði.

  • Staðir þar sem þekktar erlendar kvikmyndir hafa verið teknar.

  • Upplýsingar um staðsetningu og starfsemi ferðaþjónustuaðila