From 1 - 10 / 38
 • Categories  

  ELF Elevation (EL) Iceland is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution pan-European reference data from national contributions. The goal is to provide INSPIRE-compliant data for Europe. A description of the ELF (European Location Project) is here: http://www.elfproject.eu/content/overview Encoding: INSPIRE version 4

 • Categories  

  ELF Geographical Names (GN) Iceland is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution pan-European reference data from national contributions. The goal is to provide INSPIRE-compliant data for Europe. A description of the ELF (European Location Project) is here: http://www.elfproject.eu/content/overview Encoding: INSPIRE version 4

 • Categories  

  Administrative Units (AU) is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution pan-European reference data from national contributions. The goal is to provide INSPIRE compliant data for Europe. A description of the ELF (European Location Project) is here: http://www.elfproject.eu/content/overview Encoding: INSPIRE version 4

 • Categories  

  Hydrography (HY) Iceland is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution pan-European reference data from national contributions. The goal is to provide INSPIRE-compliant data for Europe. A description of the ELF (European Location Project) is here: http://www.elfproject.eu/content/overview Encoding: INSPIRE version 4

 • Categories  

  Nú hafa Landmælingar Íslands útbúið vefkort með því að staðsetja og klippa saman hin svokölluðu Herforingjaráðskort. Eftirfarandi lýsing á Herforingjaráðskortum er tekin af vef Landsbókasafns: Á síðasta áratug 19. aldar varð dönskum yfirvöldum ljóst að þau kort sem til voru af Íslandi stæðust ekki þær kröfur sem gera þyrfti í samfélagi þess tíma. Bestu kort af Íslandi sem buðust voru í stórum dráttum byggð á strandmælingum danska sjóhersins sem fram fóru á árunum 1801-1818 annars vegar og hins vegar á kortum Björns Gunnlaugssonar sem byggð voru á fyrrnefndum strandmælingum og eigin mælingum Björns á árunum 1831-1843. Á fjárlögum 1899 voru veittar 5000 krónur og skyldi hefja nýjar þríhyrninga- og strandmælingar á Reykjanesi. Árið 1900 var gefin út í Danmörku tilskipun um að sendur skyldi leiðangur til Íslands til að mæla hér grunnlínu og hnattstöðu. Síðan var ætlunin að mæla þríhyrninganet út frá nýju grunnlínunni. Hingað voru sendir danskir liðsforingjar og sumarið 1900 var unnin ýmis undirbúningsvinna. Árið 1902 höfðu fjárveitingar verið auknar svo að rétt þótti að hefjast handa. Byrjað var á Hornafirði og mælt vestur ströndina og um lágsveitir Suðurlands en uppsveitum og hálendi frestað. Verkinu var svo haldið áfram tvö næstu árin en féll niður 1905 vegna fjárskorts og annarra anna hjá Landmælingadeild danska herforingjaráðsins (Generalstabens topografiske Afdeling) er tókst verkið á hendur. Eftir eins árs bið var þráðurinn tekinn upp að nýju enda bættist nú við fjárstyrkur úr ríkissjóði Dana. Á árunum 1906-1914 var unnið öll sumur, nema 1909, þegar ekkert var aðhafst. Var þá lokið byggðamælingum sunnanlands og mælt um Vesturland, norður og austur um Húnaflóa. Árangurinn var 117 kortblöð af þriðjungi landsins, suður- og vesturhluta, í mælikvarða 1:50.000 (auk nokkurra sérkorta af afmörkuðum svæðum). Þau eru gjarnan nefnd herforingjaráðskortin í höfuðið á þeim sem stóðu fyrir gerð þeirra.

 • Categories  

  ELF Transport Networks (TN) Iceland is one of 12 themes in the European Location Project (ELF). The purpose of ELF is to create harmonised cross-border, cross-theme and cross-resolution pan-European reference data from national contributions. The goal is to provide INSPIRE-compliant data for Europe. A description of the ELF (European Location Project) is here: http://www.elfproject.eu/content/overview. The transport layer contains both line and polygons. The linelayer shows the transport network but the polygon layer contains the airports. Encoding: INSPIRE version 4

 • Categories  

  Byggðastofnun vinnur nú að gagnvirku þjónustukorti sem sýnir aðgengi landsmanna að allri almennri þjónustu hins opinbera sem og einkaaðila. Markmiðið með kortinu er að auka og bæta aðgengi almennings að upplýsingum um þjónustu hins opinbera og einkaaðila og þannig leggja grunn að bættri þjónustu við almenning, auknum tækifærum til nýsköpunar og frekari stefnumótunar á sviði byggðamála. Kortið er samstarfsverkefni stjórnvalda og sameiginlegt hagsmunamál ríkis og sveitarfélaga. Áhersla ríkisstjórnarinnar á þjónustukortið boðar nýja tíma í upplýsingagjöf en með kortinu og gögnunum sem það byggir á mun fást hröð og einföld yfirsýn yfir hvaða þjónusta er veitt hvar í landinu öllum til hagsbóta. Kortið er unnið í samstarfi við Landmælingar Íslands og Alta ráðgjafarfyrirtæki. Eftirfarandi flokka (og undirflokka) má finna í kortinu: Neyðarþjónusta: - Lögreglustöðvar - Slökkvilið - Björgunarsveitir Heilbrigðisþjónusta: - Bráðamótttaka - Heilsugæslustöðvar - Læknavaktin - Hjúkrunarheimili - Tannlæknar Fræðslustarfsemi: - Leikskólar - Grunnskólar - Framhaldsskólar - Háskólar - Kvikmyndaskólar - Tónlistarskólar - Listdansskólar - Myndlistarskólar Félagsþjónusta: - Sjúkratrygginar - Tryggingastofnun - Kirkjur Menning, afþreying, íþróttir: - Bókasöfn - Skjalasöfn - Lista- og menningarsöfn - Menningarhús - Íþróttahús - Félagsmiðstöðvar - Golfklúbbar - Félagsstarf eldri borgara Veitur, samgöngur, flutningar: - Flugvellir með áætlunarflugi - Sjúkraflugvellir - Pósthús - Póstkassar Verslun: - Bensínstöðvar - Lyfjaverslanir - Bankar og sparisjóðir - Dagvöruverslanir - Vínbúðir - Bíla- og dekkjaverkstæði Önnur þjónusta: - Dýralæknar - Fablab Stjórnsýsla: - Skrifstofur landshlutasamtaka - Ráðuneyti - Dómstólar - Sveitarstjórnarskrifstofur - Sýsluskrifstofur - Atvinnuþróunarfélög - Húsnæðis- og mannvirkjastofnun - Vinnumálastofnun

 • Categories  

  Surtsey heimsminjasvæði UNESCO [Surtsey World Heritage site UNESCO]. Gögnin sýna útlínur og hornpunkta heimsminjasvæðis Surtseyjar. Útlínur friðlandsins Surtsey marka jaðarbelti (buffer zone) heimsminjasvæðisins. Surtsey fór á heimsminjaskrá UNESCO í júlí 2008.

 • Categories  

  Upplýsingar um staðsetningu og starfsemi ferðaþjónustuaðila

 • Categories  

  Afmörkun aðalskipulags, flákar, fyrir gildandi aðalskipulagsáætlanir sveitarfélaga.