From 1 - 4 / 4
 • Categories  

  Niðurhalsþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Skoðunarþjónustur Minjastofnunar

 • Categories  

  Þetta gagnasett inniheldur upplýsingar um friðhelgi uppmældra fornleifa sem skilað hefur verið inn til Minjastofnunar Íslands. Gagnasettið sýnir jöðrun í kringum staðsetningar fornleifa sem er áætluð friðhelgi þeirra, 15 metrar fyrir friðaðar fornleifar og 100 metrar fyrir friðlýstar fornleifar. Þar sem friðhelgin er aðeins áætlað uppfyllir hún ekki skilyrði til skipulagsgerðar eða í tengslum við framkvæmdir heldur eingöngu til viðmiðunar. Athugið að gagnasettið er ekki tæmandi yfirlit um fornleifar, hús og mannvirki á Íslandi, sem njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.

 • Categories  

  Þetta gagnasett inniheldur upplýsingar um skráðar fornleifar sem skilað hefur verið inn til Minjastofnunar Íslands. Þau gögn sem hér birtast hafa ekki verið yfirfarin af starfsfólki Minjastofnunar Íslands og uppfylla því ekki skilyrði til skipulagsgerðar eða í tengslum við framkvæmdir heldur eingöngu til viðmiðunar. Ekki er gerður greinarmunur á friðuðum og friðlýstum fornleifum í gagnasettinu. Athugið að gagnasettið er ekki tæmandi yfirlit um fornleifar, hús og mannvirki á Íslandi, sem njóta verndar samkvæmt lögum um menningarminjar nr. 80/2012.