From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Hávaðakort fyrir vegi og þéttbýlissvæði má sjá hér fyrir neðan. Einnig greinagerðir fyrir hvert sveitarfélag fyrir sig sem fjalla meðal annars um niðurstöður mælinga og útreikninga, fjölda íbúa sem verða fyrir hávaða og hljóðvarnir. Miðað er við að hávaði frá vegum, við húsvegg fyrir íbúðarhúsnæði á íbúðar-, verslunar-, þjónustu- og miðsvæðum, fari ekki yfir 55-65 dB LAeq24 (meðaltalsgildi hávaða yfir einn sólarhring).

  • Gögnin sýna þjóðlendulínur (þ.e. mörk eignarlanda og þjóðlenda) skv. úrskurðum óbyggðanefndar eða dómum dómstóla eftir því sem við á, á þeim svæðum þar sem óbyggðanefnd hefur lokið málsmeðferð sinni á. Línurnar eru unnar og teiknaðar í AutoCAD og eru fáanlegar í dwg- eða shape-formi.